185689 سرزمین ارتباطات/مشرق/مهر گوگل اشتباهات کاربران را اصلاح می‌کند گوگل مشغول آزمایش فناوری است که با کمک الگوریتم های ماشین یادگیری غلط های کاربران در «گوگل داک» را ردیابی و اصلاح می کند. <p>به نقل از ایونینگ استاندارد، <strong>گوگل</strong> سعی دارد اشکالات<strong> کاربران</strong> در <strong>هجی کردن کلمات</strong> در <strong>Google Docs </strong>را با یک الگوریتم ماشین یادگیری جدید اصلاح کند.</p><p>این هوش مصنوعی می تواند اشتباهات را شناسایی کند و جایگزین های اصلاح شده ای را هنگام تایپ کردن کاربر پیشنهاد می کند. این مشابه قابلیت <strong>autocorrect</strong> است که در آیفون و دستگاه های دیگر اپل وجود دارد.</p><p>به هرحال این ویژگی طوری طراحی شده تا شبیه یک ابزار ترجمه کار می کند. دیوید تاکر&nbsp; نائب رییس گوگل در بخش مدیریت محصولات در این باره می گوید: در<strong> ترجمه</strong>، به طور مثال کاربر زبان فرانسه را به انگلیسی ترجمه می کند. شیوه<strong> اصلاح گرامر</strong> ما نیز مشابه است. ما لغات اشتباه زبان انگلیسی را ردیابی کرده و با استفاده از فناوری اصلاح یا به&nbsp; شیوه درست ترجمه می کنیم.</p><p>در حال حاضر&nbsp; فناوری هنوز در مرحله بتا است. اما تا زمان ارائه کامل این قابلیت کاربران باید خود اشتباهاتشان را اصلاح کنند.</p>