185704 سرزمین ارتباطات/نت نوشت سوزاندن کندر در خانه افسردگی را بدون دارو درمان می کند: خواص کندر شاید از خواص کندر و سوزاندن کندر زیاد شنیده باشید. کندر برای هزاران سال، بخش مهمی از مراسم مذهبی و فرهنگی بوده است. بسیاری از عبادت کنندگان معتقد بودند، که عطر آن منجر به آگاهی معنوی می شود. البته در سال های اخیر، سوزاندن کندر در مراسم مذهبی به یک حرکت نمادین تبدیل شده است. <p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">سوزاندن کندر و خواص کندر</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">امروزه این طور به نظر می رسد، که در گذشته مردم نظر درستی در مورد خواص کندر و سوزاندن کندر در خانه داشته اند. در حال حاضر، دانشمندان بر اهمیت اثر مثبت کندر روی مغز تاکید داشته و آن را مسکن اضطراب و افسردگی می دانند. آنها همچنین، دریافته اند که سوزاندن کندر باعث فعال شدن نوعی پروتئین به نام (trpv 3) شده، و سطح اضطراب را کاهش می دهد. این پروتئین به طور طبیعی در مغز تمام پستانداران به صورت غیر فعال وجود دارد، تا زمانی که چیزی مانند کندر می آید و آن را فعال می کند.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">دیگر مزایای کندر</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><img class="aligncenter wp-image-13615 size-large fadein" alt="سوزاندن کندر خواص کندر" src="https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-1024x679.jpg" width="620" height="411" srcset-backup="https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-1024x679.jpg 1024w, https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-300x199.jpg 300w, https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-768x509.jpg 768w" src-backup="https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-1024x679.jpg" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" srcset="https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-1024x679.jpg 1024w, https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-300x199.jpg 300w, https://netnevesht.com/wp-content/uploads/2016/11/smoke-incense-768x509.jpg 768w" style="opacity: 1" /></span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">انواع زیادی بخور وجود دارد، که همه آنها دارای طیف گسترده ای از انرژی مثبت هستند. پژوهش ها نشان داده است، بخور دادن یا دود کردن باعث افزایش تمرکز، دقت، خلاقیت، انگیزه، اعتماد به نفس و میل جنسی می شود. هم چنین بخور دادن می تواند با تحریک یک پاسخ در سیستم لیمبیک، باعث تسکین سردرد شده و با باز کردن مسیر بینی به رفع گرفتگی های تنفسی کمک کند.</span></span></p>