185710 سرزمین ارتباطات/افکارنیوز/آرمان معرفی بازنشسته‌های کنار نرفته به دادگاه نماینده تهران در مورد قانون مصوب مجلس درباره برکناری مدیران بازنشسته فعال در ارگان‌های دولتی بدون هیچ قید و شرطی، گفت: یکی از نگرانی‌های جامعه و جوانان فعالیت در هرم مدیریتی بود که سال‌هاست می‌خواهند در این عرصه خدمت کنند. <p><span>نماینده تهران در مورد </span><strong>قانون</strong> مصوب مجلس درباره برکناری مدیران بازنشسته فعال در ارگان&zwnj;های دولتی بدون هیچ قید و شرطی، گفت: یکی از نگرانی&zwnj;های <strong>جامعه</strong> و جوانان فعالیت در هرم مدیریتی بود که سال&zwnj;هاست می&zwnj;خواهند در این عرصه خدمت کنند. <strong>نمایندگان مجلس</strong> هم تلاش کردند تا فضا برای این کار فراهم شود و خوشحالیم که این قانون تصویب شده و رضایت نسبی افراد جامعه و جوانان را در پی داشته است. امیدواریم که شورای محترم نگهبان این قانون را تصویب و به مجلس ابلاغ کند. بهروز نعمتی اظهار کرد: در صورت اجرای قانون تصویب شده در مجلس، هر مدیر بازنشسته&zwnj;ای که بخواهد مقاومت کند و به کارش ادامه دهد به دادگاه معرفی خواهد شد.</p><p>&nbsp;</p>