185718 سرزمین ارتباطات/مشرق/ راه کار زاکانی برای شکست آمریکا در جنگ اقتصادی علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در صفحه شخصی خود در توییتر از راه حل های شکست آمریکا در جنگ اقتصادی نوشت:<BR> <BR> <p style="text-align: center"><img alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/01/4/2306903.jpg" width="791" height="484" /></p>