185745 سرزمین ارتباطات/تسنیم دفاع خصوصی‌سازی از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: پس از بررسی ها و کارشناسی بر روی دارایی های این شرکت، در نهایت قیمت پایه این شرکت برای عرضه به تصویب اعضای هیات واگذاری رسیده است. <p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">پوری حسینی در گفتگو با رادیو ایران با اشاره به این که مرجع اصلی تعیین قیمت پایه شرکتهای قابل دولتی برای عرضه هیات واگذاری است گفت: این هیات متشکل از اعضای مختلف از جمله وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی است که حق رای داشته و بر اساس مستندات کارشناسی شده، با تصویب و نظر آنها قیمت شرکتها برای واگذاری مشخص می شود.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز پس از بررسی های انجام شده و کارشناسی بر روی دارایی های این شرکت، در نهایت قیمت پایه این شرکت برای عرضه به تصویب اعضای هیات واگذاری رسیده است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">وی با تاکید بر این که شرکت کشت و صنعت مغان در قالب مزایده واگذار شده است اضافه کرد: طبق قانون در مزایده های سازمان خصوصی سازی، بالاترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری یک شرکت قرار گرفته که در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز بالاترین قیمت پیشنهاد شده از میان پیشنهادهای مختلف انتخاب شده است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">پوری حسینی با بیان این که بالاترین قیمت پیشنهادی برای این شرکت از بخش خصوصی واقعی است گفت: از سال گذشته تا کنون، چندین نوبت مزایده شرکت کشت و صنعت مغان برگزار شده که خریداران تمایلی برای خرید این شرکت از خود نشان ندادند تا این که پس از بررسی و کارشناسی صورت گرفته و تسهیل شرایط واگذاری و همچنین برگزاری مزایده در شرایطی کاملا رقابتی و شفاف این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">وی با بیان این که تا پیش از این واگذاری، 5 نوبت مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به نتیجه نرسیده بود در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص واگذاری این شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی بنا بر وظایف قانونی خود اقدام به واگذاری این شرکت کرده است و در صورتی که برخی افراد با واگذاری این شرکت مخالف هستند باید در مجلس توسط نمایندگان قانون منع واگذاری این شرکت به تصویب رسیده و به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شود.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس قانون واگذاری های دولت باید در سال 93 پایان می یافت و در حال حضر با تاخیر 4 سال در اتمام واگذاریها روبرو هستیم. بر این اساس جای تعجب بسیار است که چرا برخی افراد سازمان خصوصی سازی را متهم به تعجیل در واگذاریها می کنند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">وی همچنین در خصوص موضوع ارزان فروشی در واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: امور مربوط به قیمتگذاری سهام این شرکت مطابق قانون و بر اساس کارشناسی صورت گرفته توسط کارشناسان مورد تایید انجام شده است. ضمن این که هیات واگذاری نیز پس از ساعتها بحث و بررسی و نیز کارشناسی قیمت قطعی واگذاری این شرکت برای مزایده را تایید کرده اند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">پوری حسینی گفت: بر این اساس واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان بر مبنای قیمتگذاری کارشناسی شده و همچنین در محیطی کاملا شفاف به همراه مستندات به مزایده گذاشته شده و خریدار آن نیز بخش خصوصی واقعی است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">انتهای پیام/</span></p>